Увійти +38 098 4 500 609 +38 050 4 500 609 +38 093 4 500 609
© 2006–2023 ТОВ НП ГЛОБАЛ Усі права захищені. Використання матеріалів цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.

Публічний договір приєднання, умови надання послуг та Приватність

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з міжнародної експрес-доставки 
Nova Poshta Shopping

м. Київ

редакція № 05.23-2 від 22.05.2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (далі - «Виконавець») пропонує будь-яким фізичним особам отримати послуги з міжнародної експрес-доставки Товару, придбаного фізичною особою у Продавця відповідно до положень цього Публічного договору приєднання. 
Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення. 
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Клієнтом до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Моментом укладення Договору є момент реєстрації на веб-сайті http://www.npshopping.com. Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом, полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме:


- зазначення адреси складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця; 
- реєстрації Відправлення на сайті Виконавця в порядку визначеному Договором та Умовами надання послуг Nova Poshta SHOPPING.
Клієнт не може запропонувати свої умови Договору. 
Договір розміщено на сайті http://www.npshopping.com (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Виконавця. 
До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також Умови надання послуг Nova Poshta SHOPPING, що є публічними та розташовані на Сайті. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


1.1. Визначення та скорочення, передбачені цим Договором, тлумачяться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг Nova Poshta SHOPPING.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Виконавець зобов'язується організовувати і здійснити міжнародну експрес-доставку Товару, придбаного Клієнтом у Продавця в Україну, а Клієнт зобов'язується своєчасно прийняти доставлений Товар та здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту зазначаються в цьому Договорі та/або Умовах, що розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):
2.2.1. організацію надання адреси в країні Продавця, яку Клієнт може вказувати в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця;
2.2.2. організацію приймання, обробки Відправлень  на складі в країні Продавця;
2.2.3. організацію доставки Відправлень зі складу в країні Продавця  в Україну;
2.2.4. організацію митного оформлення Відправлень;
2.2.5. організацію оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору за Клієнта.
2.3. Виконавець вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


3.1.  Обов’язки Виконавця:
3.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору. 
3.1.2. Відшкодувати збитки Клієнта за його вимогою у випадку, якщо заявлені збитки були допущенні внаслідок помилок Виконавця.
3.1.3. На вимогу Клієнта інформувати останнього про хід виконання надання послуг.
3.2. Права Виконавця: 
3.2.1. Отримати винагороду за наданні послуги.
3.2.2. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.
3.2.3. Обирати на свій розсуд та залучати третіх осіб за даним Договором (в тому числі, але не 
виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів тощо), без погодження із Клієнтом, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Клієнтом за їх дії чи бездіяльність.
3.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
3.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхом розміщення їх Сайті.
3.2.6. Відмовити або призупинити в наданні послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами, у тому числі якщо Клієнтом вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.
3.2.7. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення
3.2.8. Передоручити партнеру Виконавця здійснити відправку Відправлення зі Складу в країні Продавця від імені Клієнта. Право на таке передоручення виникає відповідно до п. 3.5. Умов надання послуг Nova Poshta SHOPPING.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА


4.1.  Обов’язки Клієнта:
4.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору та Умовами до моменту реєстрації на сайті Виконавця.
4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця. 
4.1.3. Повідомити Виконавцю інформацію про вміст Відправлення та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг. 
4.1.4. Відшкодувати збитки Виконавця, які виникли як наслідок надання Клієнтом недостовірних даних про Відправлення. 

4.2.  Права Клієнта:
4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору. 
4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


5.1. Інформація про загальну вартість послуг відображається в особистому кабінеті Клієнта, після прийняття Відправлення на складі Виконавця.
5.2. Вартість послуг Виконавця з міжнародної експрес-доставки зі складу в країні Продавця в Україну, визначається наступними тарифами*: 

Вага     Вартість доставки вказана в дол. США 
США   Великобританія Німеччина Польща Туреччина Італія  Франція Іспанія Чеська Республіка Китай
0-0,5 кг 7,00 7,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 10,00
0,51-1 кг 12,00 12,00 9,00 8,00 12,00 10,00 9,00 10,00 8,50 15,00
1,01-1,5 кг 15,00 15,00 10,50 9,90 14,00 12,00 10,50 12,00 10,00 22,50
1,51-2 кг 18,00 18,00 14,00 13,20 16,00 16,00 14,00 16,00 13,50 30,0
2,01-5 кг 4,00 за кожні 0,5 кг 4,00 за кожні 0,5 кг 3,50 за кожні 0,5 кг 3,30 за кожні 0,5 кг 4,00 за кожні 0,5 кг 4,00 за кожні 0,5 кг 3,50 за кожні 0,5 кг 4,00 за кожні 0,5 кг 3,30 за кожні 0,5 кг 7,50 за кожні 0,5 кг
5,01-30 кг 3,80 за кожні 0,5 кг 3,60 за кожні 0,5 кг 3,00 за кожні 0,5 кг 3,00 за кожні 0,5 кг 3,50 за кожні 0,5 кг 3,50 за кожні 0,5 кг 3,00 за кожні 0,5 кг 3,50 за кожні 0,5 кг 3,00 за кожні 0,5 кг 7,50 за кожні 0,5 кг

Мінімальна оплачувана вага відправлення – 0,5 кг з округленням в більшу сторону.
Вагу від 0,501 кг буде округлено до 1 кілограма.
Кожні неповні 0,5 кг тарифікуватимуть як повні. Тобто 1,6 кг рахуватимуть як 2 кг і т. д.

* - чинними є тарифи зазначенні в Публічному договорі на дату надходження Відправлення на склад в країні Продавця.

    
5.3. Вартість послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягають сплаті Клієнтом, розраховується в гривнях шляхом множенням відповідного тарифу, зазначеного в п. 5.2 Договору, на офіційний курс гривні Національного банку України до долара США або Євро або фунта стерлінгів, встановлений на дату прибуття Відправлення на склад Виконавця. 
До вартості послуг застосовуються правила округлення до сум, кратних 1 (одній) гривні. Заокруглення відбувається за математичним правилом:
- Якщо сума вартості послуг закінчується на 49 копійок та менше, сума заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми
- Якщо сума вартості послуг закінчується на 50 копійок та більше, сума заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми
5.4. Розрахунок вартості послуг з доставки Відправлення зі складу в країні Продавця в Україну проводиться за фактичною вагою Відправлення в тому вигляді, в якому доставлена ​​на склад Виконавця, тобто в упаковці від Продавця або Виконавця, якщо останній здійснював переупаковку Відправлення.
5.5. Розрахунок вартості послуг з доставки розраховується за кожне окреме Відправлення на дату прибуття Відправлення на склад Виконавця, незалежно від того чи буде воно об'єднано в одну консолідацію для транспортування (на територію України, по її території), чи ні.
5.5. Оплата вартості послуг здійснюється Клієнтом в українській національній валюті (гривні) під час отримання Відправлення. 
5.6. Одночасно з оплатою послуг з міжнародної експрес-доставки відправлення Клієнт компенсує Виконавцю сплачені ним митний збір, податки та митно-брокерські послуги в розмірі:
- Якщо загальна вартість Товарів, що знаходяться у відправлені перевищує 150 євро - 35% від суми перевищення суми безмитного ввезення. 
*До суми компенсації застосовуються правила округлення до сум, кратних 1 (одній) гривні. Заокруглення відбувається за математичним правилом:
- Якщо сума компенсації закінчується на 49 копійок та менше, сума заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми.
- Якщо сума компенсації закінчується на 50 копійок та більше, сума заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми.
 5.7. Тарифи та розмір компенсації може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. 
5.8. Виконавець вправі надавати знижки на послуги та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства України.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами та/або чинним законодавством України. 
6.2. На будь-яку прострочену суму, яка належить до сплати Виконавцю, Виконавець має право нараховувати відсотки за ставкою 2% на місяць з дати, коли така сума має бути сплачена, і до дати, коли Виконавець отримує такий платіж. 

7.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 


7.1. Договір набуває чинності після вчинення Клієнтом наступних дій: 
- зазначення адреси складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця; 
- зареєструвати Відправлення на сайті Виконавця в порядку визначеному Договором та Умовами.
7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору. 
8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України. 
8.3. Акти огляду Відправлення, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту Відправлення, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. ІНШІ УМОВИ


9.1. Положення цього Договору та Умов надання послуг NOVA POSHTA SHOPPING можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку.
9.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
9.3. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою:
1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом «Нова Пошта» (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;  
2)  Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
3)  Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.  
Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».
9.4. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «НП ГЛОБАЛ» 
Україна, 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103
код  ЄДРПОУ 38130410 
Директор Беневитський Ю.А.

 

 

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

NOVA POSHTA SHOPPING

 

редакція № 07.23-1 від 06.07.2023

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕНЯ

1. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта Глобал».

2. Клієнт - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що здійснює замовлення послуг міжнародної експрес-доставки Товару.

3. Консолідація - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача..

4. Продавець - будь-яка фізична або юридична особа, що знаходиться за територією країни Виконавця та  пропонує до придбання Товари в інтернет-магазинах і забезпечує їх доставку по території країни Продавця.

5. Сайт - веб-сайт, доступ до якого здійснюється через доменне ім'я http://www.npshopping.com;

6. Склад в країні Продавця – склад, адреса якого зазначається Клієнтом для доставки Товару в країні Продавця та знаходиться за наступними адресами:

- склад в США: 27 Merry Lane, East Hanover, NJ, 07936, USA.

- склад в Польщі  (для країн Європи, крім Великобританії):  Nova Post Poland Sp. z o.o., ul. Strefowa 5, Województwo: Podkarpackie, Miejscowość: Głogów Małopolski, Polska, 36-060.

- склад в Великобританії №1: Brother Parcel Post Unit 10, Phoenix Park, MAIDSTONE, Kent ME15 9XN.

- склад в Великобританії №2: Metagistics , Unit 29, Solent Industrial Estate, Shamblehurst Lane, Hedge End, Southampton, SO30 2FY

- склад в Німеччині: Novapost 2 Osnabrücker str.1, 10589 Berlin.

- склад в Туреччині: Istanbul Zeytinburnu Beyaz Rezidans, Mevlevihane caddesi, 324. sokak, 2 Blok:A No:49 Mevlevihane caddesi 2 Blok:A No:49 34010.

- склад у Франції: PREMIER COURRIER, 16 Rue Jacques-Yves Cousteau, Villenave-d'Ornon, France, 33140.

- склад в Іспанії: LIMOPROF SL, Campoamor 16 bajo izq, Valencia, Valencia province, 46021.

- склад в Італії: Strada Templari 1, Muggia (TS), Trieste, Friuli-Venezia-Giulia, 34015.

- склад в Чехії: Pod Višňovkou 1664/29, Praha 4-Krč, Prague, 140 00.

- склад в Китайській Народній Республіці: Floor 1, Building A, No.1, First Road, Matian Street, Qinghu Village, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou, 510440 .

 

7. Склад Виконавця - це центральна сортувальну станція в Україні з обладнаною зоною митного контролю, на якій посадові особи Державної митної служби здійснюють митний контроль та митне оформлення Відправлення.

8. Товар - матеріальний об’єкт, придбаний Клієнтом у Продавця.

9. Відправлення - належним чином упаковані міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням (крім заборонених законодавством України та країни Продавця), підготовлені до перевезення у відповідності до вимог законодавства країни Продавця і України, які приймаються від Продавців, обробляються і пересилаються Виконавцем на замовлення Клієнта будь-яким видом транспорту.

10. Невитребуване відправлення – відправлення, не витребуване (не прийняте/не забране) Клієнтом впродовж 24 (двадцяти чотирьох) календарних дня з дня надходження відправлення у відділення ТОВ «Нова Пошта».  

11. Публічний договір – договір, який розміщено на сайті http://www.npshopping.com і укладається між Клієнтом – фізичною особою та Виконавцем через приєднання Клієнтом до його умов шляхом вчинення останнім дій:

- зазначення адреси складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця;

- реєстрації відправлення на сайті Виконавця в порядку визначеному Договором та Умовами надання послуг Nova Poshta SHOPPING.

12. Умови надання послуг Nova Poshta Shopping – документ, який встановлює порядок та умови користування послугами, що надаються Виконавцем. Умови надання послуг Nova Poshta SHOPPING  (надалі – Умови) розміщені на сайті http://www.npshopping.com.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Умови розроблено Виконавцем з метою регулювання організації міжнародної експрес-доставки відправлень та надання комплексу послуг, пов’язаних з міжнародною експрес-доставкою відправлень з країни Продавця в Україну.

2.2. Шляхом реєстрації відправлення на сайті Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями цих Умов, чинними на момент реєстрації відправлення на сайті.

2.3. В питаннях документації, необхідної для здійснення митних формальностей, списку заборонених відправлень тощо, дані Умови регулюються законодавством країн Продавця і Виконавця.

2.4. У випадку наявності розбіжностей між текстом Публічного договору та цими Умовами, пріоритет мають положення цих Умов.

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Для замовлення послуги міжнародної експрес-доставки, Клієнт повинен пройти реєстрацію на сайті або здійснити реєстрацію (вхід) через обліковий запис Facebook (facebook.com) або здійснити реєстрацію (вхід) через обліковий запис Google (google.com).

Якщо реєстрація (вхід) на сайті здійснено через facebook.com (Facebook) Клієнт перевіряє та/або заповнює  своє Ім’я, Прізвище (латинськими буквами).  

3.2. Після реєстрації на сайті:

3.2.1. Клієнту присвоюється унікальний реєстраційний номер в форматі NP ХХ ХХХ ХХ ХХ, де ХХ ХХХ ХХ ХХ - ідентифікатор Клієнта.

3.2.2. Виконавець надає Клієнту право використовувати адресу складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки відправлень в країні Продавця.

3.3. Клієнт самостійно купує товар у Продавця, який організовує доставку товару на склад в країні Продавця, попередньо самостійно оцінивши якість, параметри і характеристики товару та оплачує його (якщо товар підлягає оподаткуванню в США в його загальну вартість буде включено податок. Виконавець не здійснює повернення ПДВ (tax free) на товари придбанні в Європі та США).

3.4. При здійсненні покупки товару у Продавця, Клієнт вказує надану йому Виконавцем адресу складу в країні Продавця в форму Shipping Address в якості адреси доставки:

3.4.1. Адреса складу в США:

Full Name: Ім’я, Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
Address line 1: 27 Merry Lane NP ХХ ХХХ ХХ ХХ
State:  New Jersey (NJ)
City: East Hanover
Zip:  07936
Phone +19739476185
Working hours Mon-Fri 09:00-17:00

 

        3.4.2. Адреса складу в Польщі (для країн Європи, крім Великобританії):

 

Imie i nazwisko

Ім’я, Прізвище Клієнта (латинськими буквами)

Adres ul. Strefowa 5
Adres (cd.)  Nova Post Poland Sp. z o.o. NP ХХ ХХХ ХХ ХХ
Województwo Podkarpackieс
Miejscowosc Głogów Małopolski
Kod pocztowy 36-060
Kraj Polska
Numer telefonu +48 664 918 911

 

3.4.3. Адреса складу в Великобританії №1:

First name

NP ХХ ХХХ ХХ ХХ Ім’я Клієнта (латинськими буквами)

Last name

Last name (прізвище клієнта, латинськими буквами)

Steet line 1 Brother Parcel Post Unit 10
Steet line 2 Phoenix Park
Town MAIDSTONE
Postcode ME15 9XN
County Kent
Phone +447926258649

3.4.4. Адреса складу в Великобританії №2:

First name

NP ХХ ХХХ ХХ ХХ Ім’я Клієнта (латинськими буквами)

Last name

Last name (прізвище клієнта, латинськими буквами)

Steet line 1 Metagistics                                                                                                   
Steet line 2 Unit 29, Solent Industrial Estate, Shamblehurst Lane, Hedge End
Town Southampton
Postcode SO30 2FY
Phone +447786696319

3.4.5. Адреса складу в Німеччині:

FULL NAME Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
ADDRESS LINE 1 Novapost 2 Osnabrücker str.1.
CITY Berlin
ZIP 10589
PHONE +4915238767749
ARBEITSZEIT Mon - Fre 10:00-14:00

3.4.6. Адреса складу в Туреччині:

FULL NAME

Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами) {NP ХХ ХХХ ХХ ХХ}

STATE/ PROVINCE/

REGION

Istanbul
CITY Zeytinburnu
ADDRESS LINE 1 Beyaz Rezidans, Mevlevihane caddesi, 324. sokak, 2 Blok:A No:49
STREET Mevlevihane caddesi
APARTMENT NO 2 Blok:A No:49
ZIP CODE 34010
PHONE NUM +90 212 482 2002
MOBILE NUM +90 545 511 1103

3.4.7. Адреса складу у Франції:

First name         

NP ХХ ХХХ ХХ ХХ Ім’я Клієнта (латинськими буквами)

Last name

Прізвище Клієнта (латинськими буквами)

Steet line 1 16 Rue Jacques-Yves Cousteau
Steet line 2      NP Shopping
Town Villenave-d'Ornon
Postcode                 33140
Phone +33 6 46 85 34 68

3.4.8. Адреса складу в Іспанії:


FULL NAME         
Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами) {NP ХХ ХХХ ХХ ХХ}

STATE/ PROVINCE/

REGION

Valencia
CITY Valencia
ADDRESS LINE 1 LIMOPROF SL
STREET Campoamor 16 bajo izq.
ZIP CODE 46021
PHONE NUM +34 663 31 64 06

3.4.9. Адреса складу в Італії:

FULL NAME Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
ADDRESS Strada Templari, 1
CITY Muggia (TS) 
PROVINCE Trieste 
REGION Friuli-Venezia-Giulia 
POST CODE 34015 
PHONE NUM +39 339 6206585 


3.4.10. Адреса складу в Чехії:

FULL NAME Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
ADDRESS LINE 1 Pod Višňovkou 1664/29, Praha 4-Krč
CITY Prague
ZIP 140 00
PHONE +420 776 407 729
ARBEITSZEIT Mon.-Fri.: 08:00-20:00   Sat.-Sun.: 09:00-17:00

3.4.11. Адреса складу в Китайській Народній Республіці:

FULL NAME Ім’я та Прізвище Клієнта (латинськими буквами)
ADDRESS LINE 1 Floor 1, Building A, No.1, First Road, Matian Street, Qinghu Village, Junhe Street, Baiyun District, Guangzhou
STREET Junhe Street 
STATE China
CITY Guangzhou City
ZONE Baiyun district
ZIP 510440
PHONE 17688474791 
Часи роботи Mon.-Sat.:10:00 - 19:00

 


3.5.  Клієнт доручає та надає згоду Виконавцю на оформлення Відправлення зі Складу в країні Продавця від свого імені. Виконавець має право передоручити право на оформлення Відправлення зі Складу в країні Продавця власним підрядникам.
3.6.  Відправлення можуть не прийматися складами, зазначеними в пп. 3.4.1 – 3.4.11 Умов в наступних випадках:
-    в полі "одержувач" будуть вказані не повні або будь-які інші дані, крім зазначених в зразках в пп.3.4.1 – 3.4.11;
-    відправлення доставлено на склад з вимогою оплати його вартості безпосередньо складом (за способом розрахунку – «післяплата»);
-    відправлення доставлено з неоплаченою вартістю доставки до складу;
-    вміст відправлення підпадає під категорію заборонених для пересилання товарів.
3.6.1. Якщо в якості платіжної адреси (billing address) буде вказано адресу складу, такі відправлення не будуть прийняті до транспортування.

3.7. Після здійснення покупки у Продавця, Клієнт здійснює реєстрацію відправлення, заповнюючи форму реєстрації в розділі Особистий кабінет та надаючи Виконавцю наступну інформацію:

- опис товарів;

- сума інвойсу (загальна вартість товарів);

- треккінг-код відстеження відправлення в країні Продавця (надається Продавцем);

- контактний номер телефону в Україні;

- відділення ТОВ «Нова Пошта»;

- скан-копія 1, 2 та 3 сторінки паспорта громадянина України або 1 сторінка паспорта;

- адресу реєстрації (прописки);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- скан-копія банківської картки, якою здійснювався розрахунок за покупку Товару із зазначенням перших та останніх чотирьох цифр, зображених на передній (лицьовій) стороні банківської картки (Клієнт зобов’язаний закреслити або приховати за допомогою будь-яких технічних засобів проміжні цифри банківської картки, а також строк її дії). Якщо різні Товари оплачувалися різними банківськими картками, необхідно надати скан-копії всіх відповідних банківських карток.

3.8. Якщо загальна вартість Товарів, що знаходяться у відправлені, перевищує суму безмитного ввезення, Клієнт також надає наступну інформацію (заповнюючи форму реєстрації відправлення в розділі Особистий Кабінет)

- прізвище, ім'я, по батькові;

- паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- адреса реєстрації (прописки);

- завантажує скріншот сторінки замовлення в інтернет-магазині, який підтверджує вартість оплати Товару.

3.9. Після реєстрації відправлення, відправленню Клієнта присвоюється унікальний код, що відображається на сайті в розділі Особистий кабінет.

3.10. Виконавець може відмовити Клієнту в наданні послуг міжнародної експрес-доставки (призупинити надання) в наступних випадках:

- прізвище та ім’я Клієнта, що зазначені в особистому кабінеті, в паспорті громадянина України або для виїзду за кордон (чи іншої країни, якщо Клієнт не є резидентом України) на банківській картці та безпосередньо на самому відправленні – відрізняються;

- якщо Товар, придбаний Клієнтом у Продавця за допомогою засобів платежу, у тому числі за допомогою криптовалют, які не визнані чинним законодавством держави Продавця та України, як офіційні засоби платежу;

- у Виконавця недостатньо інформації від Клієнта. В даному випадку надання послуги призупиняється до моменту надання Клієнтом повної і достовірної інформації;

- якщо адреса доставки, надана Виконавцем, не збігається з країною місцезнаходження (фізична або юридична адреса) Продавця у якого Клієнт придбав товар.

 3.10.1. Виконавець має право запросити, а Клієнт зобов’язується надати скан-копії наступних документів:

  • паспорта громадянина України або для виїзду за кордон (чи іншої країни, якщо Клієнт не є резидентом України);
  • копію рахунку (invoice);
  • зображення банківської картки, якою здійснювався розрахунок за покупку Товару із зазначенням перших та останніх чотирьох цифр, зображених на передній (лицьовій) стороні банківської картки (Клієнт зобов’язаний закреслити або приховати за допомогою будь-яких технічних засобів проміжні цифри банківської картки, а також строк її дії) тощо.

3.11. Після надходження, обробки та підготовки відправлення до відправки в Україну на складі в країні Продавця, за умови надання Клієнтом інформації згідно п.п.3.7 - 3.8, 3.10 Умов, Клієнт інформується шляхом зміни статусу відправлення в Особистому кабінеті.  Виконавець не здійснює перепакування відправлення у власну упаковку, відправлення доставляється Клієнту безпосередньо в упаковці Продавця.

3.12. У випадку не відповідності та/або невиконання Клієнтом вимог, передбачених п.п.3.7, 3.8 та/або 3.10 Умов  впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надходження відправлення на склад партнера Виконавця, Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення (покупки) та має право розпорядитися відправленням (покупкою) на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг,

При цьому, Клієнт підтверджує відсутність будь-яких претензій до Виконавця у зв’язку із вищезазначеним.

3.13. У випадку знаходження відправлення на складі Виконавця чи партнера Виконавця  в наслідок інструкцій Клієнта впродовж більше ніж 14 (чотирнадцяти) календарних днів (без урахування п. 3.14 цих Умов) з моменту затримки клієнтом відправлення на складі Виконавця чи партнера Виконавця, Виконавець має право на 15 (п’ятнадцятий) календарний день поновити транспортування відправлення до пункту призначення без додаткового, попереднього інформування Клієнта та без попереднього узгодження з Клієнтом. При цьому, Клієнт підтверджує відсутність будь-яких претензій до Виконавця у зв’язку із вищезазначеним і зобов’язується виконати свої зобов’язання згідно публічного Договору, цих Умов та чинного законодавства. 

3.14. Строк зберігання відправлення під митним контролем на центральній сортувальній станції Виконавця в Україні не може перевищувати 30 календарних днів. У випадку ненадання Клієнтом документів та / або невчинення будь-яких інших дій, необхідних для митного оформлення відправлення протягом 25 календарних днів з моменту потрапляння відправлення на центральну сортувальну станцію Виконавця, такі відправлення підлягають вивезенню за межі України.

 

4. ВАГА, ДОПУСТИМІ ГАБАРИТИ ВІДПРАВЛЕНЬ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ

4.1. До перевезення приймаються відправлення, кожна окрема сторона яких не перевищує Довжина 122 см * Ширина 102 см * Висота 150 см.

4.2. Вага відправлень разом з його упаковкою не повинен перевищувати 200 (двісті) кілограм.

4.3. Виконавець не приймає до перевезення відправлення, вартість товарів у яких перевищує суму:

- в 10 000 (десять тисяч) доларів США для покупок з інтернет-магазинів країн Європи та США;

- в 5 (п’ять) тисяч Китайських юанів для покупок з інтернет-магазинів Китаю;

- в 1,5 (півтори) тисячі євро для покупок з інтернет-магазинів Туреччини;

 

4.4. Якщо Виконавець на складі в країні Продавця чи будь-яких інших своїх складах, виявить, що відправлення або товари у ньому не відповідають зазначеним в п.п. 4.1 - 4.3 цих Умов обмеженням, Виконавець має право відмовити або призупинити надання послуг з перевезення такого відправлення.

4.5. Виконавець повідомляє Клієнта по e-mail або телефону про неможливість здійснення доставки такого відправлення. Клієнт має право самостійно або за допомогою уповноваженої Клієнтом особи, забрати таке відправлення зі складу Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів.

4.6. У випадку якщо відправлення, яке не підлягає перевезенню згідно п.п. 4.1 – 4.3, не забране Клієнтом зі складу Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його повідомлення, Виконавець має право утилізувати таке відправлення.

4.7. Клієнт несе відповідальність за відповідність придбаного Товару законодавству України та / або країни Продавця, в тому числі, Митного кодексу України та компенсує Виконавцю збитки, понесені у зв'язку з порушенням цього Договору та / або чинного законодавства.

4.8. Виконавець має право перепакувати відправлення з метою зменшення ваги та/або збереження цілісності відправлення, а також розкривати відправлення на будь-якому етапі перевезення з метою перевірки вмісту на відповідність вимогам до Відправлення, викладеним в Публічному договорі та Умовах.

 

5. ЗАБОРОНЕНІ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ВІДПРАВЛЕННЯ

5.1. До перевезення приймаються відправлення, що не містить товари, заборонені до пересилання в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, заборонені до авіаперевезень, а також товари, експорт з країни Продавця/імпорт в Україну яких заборонений законодавством.

5.2. Відправлення не повинно містити будь-які предмети, заборонені відповідними положеннями законодавства України та країни Продавця, міжнародними нормативними документами, в тому числі, але не обмежуючись:

-  документи, що посвідчують особу, трудові книжки, дозволи, ліцензії і будь-які інші аналогічні документи;

-  гроші (купюри, монети), банківські картки (незалежно, дебетові або кредитні), цінні папери, чеки, чекові книжки, облігації, лотерейні білети тощо;

- Готові корми для тварин

- Для доставки зі Складу в США – акумуляторні батареї літієво-іонні, металеві батареї, акумулятори (не сухі), сеґвеї, електромобілі, електромотоцикли, гіроскутери, гіроборди, павербанки, генератори, зарядні пристрої та ecoflow.

- дорогоцінні метали, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, ювелірні вироби;

- антикваріат (у т.ч. антикварні книги), вироби віком старше 100 років, твори мистецтва оригінального походження (не копії). Обов’язок доведення, що предмети не являються культурною цінністю, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;

- вогнепальна зброя усіх видів і боєприпаси до неї, пневматична зброя, холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, електронно-променева зброя усіх видів, електрошокові пристрої всіх видів. Обов’язок доведення, що Товар, який міститься у Відправленні не є холодною зброєю, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;

- вибухові речовини, сполуки, споряджені ними предмети, засоби підриву;

- легкозаймисті гази, не займисті і нетоксичні гази (рідкі криогенні гази), токсичні гази;

- гази стиснені та скраплені для побутового і промислового використання;

- легкозаймисті рідини;

- займисті тверді речовини та речовини, що схильні до самочинного займання;

- отруйні та сильнодіючі речовини в будь-якому фізичному стані незалежно від форми та якості їх упаковки;

- їдкі та корозійні речовини;

- радіоактивні речовини;

- інфекційні речовини, тобто речовини, що містять патогенні організми, що викликають захворювання людей або тварин;

- товари військового призначення та подвійного використання;

- печатки, автомобільні номерні знаки;

- живі тварини і рослини (в т.ч. живі дерева та інші рослини, цибулини; зернові культури; їстівні плоди і горіхи; насіння, плоди та зерна; лікарські рослини);

- хутро, шкури, опудала тварин, пір'я, слонова кістка і вироби з неї;

- порнографічні матеріали, контрафактна і фальсифікована продукція;

- людськи останки, людські органи, людські тканини, прах;

- наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;

- лікарські засоби, біологічно активні добавки (БАДИ). Обов’язок отримання будь-яких дозволів Міністерства охорони здоров’я України, необхідних для митного оформлення, покладається виключно на Клієнта та за його рахунок;

-    біологічно активні добавки;
-    вживані особисті речі (одяг, взуття) в брудному стані;
-    бувші у використанні автомобільні, авіаційні і т.п. запчастини;
-    спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
-    браконьєрське приладдя;
-    алкогольні напої, тютюн та тютюнові вироби, підакцизні товари;
-    продукти харчування з доступних для сервісу країн окрім Китаю, за винятком тих, які відповідають одночасно всім наступним вимогам:
●    фактична вага продуктів, адресованих фізичним особам, становить не більше 10
кілограм;
●    продукти відправляються в упаковці виробника і упаковка не відкривалася;
-    продукти не вимагають дотримання особливого температурного режиму (відмінного від кімнатної температури).
-    продукти харчування з Китаю.
-    непромарковані контейнери, які містять рідину (за винятком безалкогольних напоїв в упаковці виробника, яка не відчинялася);
-    метали та металобрухт;
-    інші предмети, заборонені до вивозу з країни Продавця/ввезення в Україну.
-    Недивлячись на вищевикладене, тимчасово, у період з 22.03.2023 по 01.01.2024 тимчасово можуть прийматись до транспортування відправлення, відповідно до посилання https://npshopping.com/faq/article/timchasovo-dozvoleni-do-transportuvannia-predmeti-ta-kategoriyi-tovariv
5.3.    Забороняються до пересилання у відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших відправлень та обладнання.
5.4.    Виконавець залишає за собою право, без будь-якої відповідальності та подальших претензій зі сторони Клієнта, відмовитись або зупинити надання послуг щодо небезпечних для перевезення або заборонених законодавством відправлень. Клієнт зобов’язаний і згодний відшкодувати Виконавцю будь-які витрати, понесені у зв'язку з нанесеною шкодою через упаковку або вміст відправлення за перевезення заборонених відправлень законодавством.
5.5.    Виконавець зберігає за собою право на свій розсуд відмовляти в перевезенні будь-якого відправлення.
5.6.    Клієнт має сплачувати та відшкодовувати Виконавцю будь-які обґрунтовані витрати (включаючи витрати на зберігання) нанесені Виконавцю, будь-які збитки, податки та митні збори, які може понести Виконавець, та усі претензії, висунуті проти Виконавця внаслідок того, що відправлення не відповідає будь-якому обмеженню, умовам і заявам, наведеним в Умовах, або внаслідок будь-якої відмови від перевезення або його призупинення х боку Виконавця.
5.7.    Якщо Клієнт придбав товар у Продавця, що відповідає будь-якому обмеженню викладених в Умовах, Виконавець не відшкодовує будь-які збитки, які Клієнт може понести в зв’язку з перевезенням такого відправлення (товару) та у випадку призупинення перевезення Виконавцем на підставі, передбаченій чинними Умовами, Клієнт не може претендувати на будь-яке відшкодування.

 

 

6. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ВІДПРАВЛЕНЬ

6.1. Міжнародна експрес-доставка відправлення здійснюється по всій території України, за виключенням території України, яка визнана як тимчасово окупована, а саме території АР Крим та    м. Севастополь (згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII); окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, які визнані тимчасово окупованими територіями (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII) та переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року).

6.2. Доставка відправлення Клієнту по Україні здійснюється одним із таких способів:

- до відділення ТОВ «Нова Пошта»;

6.3. Якщо інше не буде обговорено додатково, доставка відправлення Клієнту здійснюється за адресою, вказаною в розділі Особистий Кабінет, як адресою за замовчуванням.

6.4. Термін доставки відправлення зі складу в країні Продавця в Україну становить від 8 (восьми) робочих днів з дати підготовки відправлення до відправки в Україну на складі в країні Продавця, за умови, що Клієнт своєчасно надав всі необхідні і достовірні дані про себе і відправлення.

6.5. Виконавець докладає всіх зусиль для доставки відправлення в найкоротші терміни. Затримки в доставці можливі внаслідок непередбачених та / або не залежних від Виконавця обставин, зокрема, через затримку митного оформлення відправлення органами країни Продавця або України, відміна рейсу авіакомпанії, технічні збої  в системі Продавця/Виконавця та ін.

6.6.  Виконавець не несе відповідальність за терміни доставки відправлення, якщо:

- Клієнт проінформований шляхом зміни статусу відправлення в Особистому кабінеті про прибуття відправлення на склад Виконавця, але не вказав адресу доставки;

- Клієнт проінформований СМС-повідомленням про прибуття відправлення у відділення ТОВ «Нова Пошта», але не прибув для отримання;

- Клієнт не надав або невчасно надав документи у відповідності до п.3.8, та п.7.8 Умов.

6.7. Відправлення може бути витребуване (прийняте/забране) Клієнтом впродовж 24 (двадцяти чотирьох) календарних дня:

- з дня надходження відправлення до відділення ТОВ «Нова Пошта»;

Клієнт підтверджує, що відсутність будь-яких дій з його боку стосовно відправлення  протягом вказаного терміну свідчить про те, що Клієнт відмовився від права власності на зазначене відправлення на користь Виконавця згідно ст. 347 Цивільного Кодексу України.

Виконавець набуває право власності на зазначені відправлення у відповідності до ст.336 Цивільного Кодексу України.

Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитися невитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг*.

*- Виконавець набуває право власності на відправлення за вартістю зазначеною в інвойсі.

 

6.8. Відправлення передається Клієнту після повної оплати послуг Виконавця і компенсації сплачених митних зборів, податків та митно-брокерських послуг, якщо такі підлягають сплаті.

6.9. Зобов'язання Виконавця вважається виконаним в момент фактичної передачі відправлення Клієнту.

6.10. При отриманні відправлення Клієнт зобов'язаний перевірити цілісності отриманого Відправлення до моменту підписання накладної. Факт підписання Клієнтом накладної без зауважень свідчить, що у Клієнта відсутні будь-які зауваження щодо стану відправлення, відправлення вручено йому в належному стані.

6.11. У разі, якщо цілісність упаковки порушена або її зовнішній вигляд дає підстави вважати, що товар всередині відправлення пошкоджений, Клієнт в присутності представника Виконавця зобов'язаний відкрити відправлення та скласти акт прийому, в якому вказати весь перелік вкладених товарів, а також опис їх стану і пошкоджень. Акт повинен бути складений в двох примірниках (по одному для кожної зі сторін) і підписаний представниками обох сторін. Не складання акту прийому з описом пошкоджень в момент отримання відправлення позбавляє Клієнта права звертатися з претензіями до Виконавця.

6.12. Якщо Виконавцем помилково видано Клієнту Відправлення, замовником (власником) якого є інша особа, Клієнт повинен якнайшвидше повернути таке Відправлення Виконавцю. В протилежному випадку Виконавець залишає за собою право звернутися до правоохоронних органів  із заявою про вчинення дій, що мають ознаки кримінального правопорушення згідно ст. 193 Кримінального Кодексу України - "Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї".

 

 

7. МИТНИЙ ОГЛЯД І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

7.1. Сума безмитного ввезення встановлюється законодавством України і становить 150 Євро (розрахунок в долари проводиться на дату прибуття відправлення на склад Виконавця).

7.2. Клієнт надає Виконавцю право від його імені здійснювати митне оформлення придбаних ним товарів і погоджується з передачею для цих цілей його персональних даних та документів митним та іншим державним органам, а також третім особам, яких Виконавець залучає з метою надання послуг за Договором.

7.3. Без сплати митних платежів здійснюється доставка товарів, призначених для особистого користування, які не мають комерційного характеру, сукупна вартість яких на момент перетину відправленням митного кордону України не перевищує суму безмитного ввезення (від одного Продавця на одного Клієнта в одному відправленні).

7.4. Якщо вартість товарів, що містяться у відправлені, на дату перетину митного кордону України перевищує суму безмитного ввезення, Виконавець від імені Клієнта, сплачує відповідні митні платежі, податки та митно-брокерські послуги на суму перевищення, які Клієнт сплачує (компенсує) Виконавцю згідно п.6.8 Умов.

7.5. Митний орган для цілей оподаткування може підсумовувати вартість:

- товарів, що пересилаються від одного Продавця на одного Клієнта по одному товарно-транспортному документі (в одному відправленні);

- товарів, які прибули на митницю протягом однієї доби (незалежно від одного або декількох Продавців).

Якщо загальна вартість таких товарів перевищує суму безмитного ввезення, вони обкладаються митом на суму перевищення.

7.6. Для визначення (або перевірки) вартості товарів, що знаходяться у Відправлені, митні органи можуть приймати до уваги вартість, зазначену в чеках, на ярликах, а також актуальну вартість аналогічних товарів в інтернет-магазині, де Клієнт здійснив покупку.

7.7. Для підтвердження дійсної вартості товарів Клієнт може надати Виконавцю додаткові документи: банківські виписки, листи підтвердження оплати з інтернет-магазину та ін.

7.7.1. Якщо митними органами буде виявлено, що Клієнт помилково чи навмисне вказав завищену або занижену вартість товарів, що містяться у відправлені, на дату перетину митного кордону України, Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуг з митного оформлення таких відправлень або, за розпорядженням Клієнта, Виконавець здійснює митне оформлення таких відправлень згідно первісної вартості, що була вказана спочатку.

7.8. На вимогу митних органів Виконавець може вимагати, а Клієнт зобов’язується надати додаткову інформацію та документи для здійснення митного оформлення відправлення. Також представник митних органів може зв’язатися з Клієнтом особисто (за телефоном, вказаним при реєстрації) для підтвердження того, що товар, який перебуває всередині відправлення, був придбаний Клієнтом.

У випадку, якщо ПІБ Клієнта, зазначене на відправленні Клієнта, що прибуло в Україну відрізняється від ПІБ Клієнта, зазначеного в його особистому кабінеті, Виконавець має право запросити, а Клієнт зобов’язується надати скан-копії наступних документів:

  • паспорта громадянина України або для виїзду за кордон (чи іншої країни, якщо Клієнт не є резидентом України);
  • копію рахунку (invoice);
  • зображення банківської картки, якою здійснювався розрахунок за покупку Товару із зазначенням перших та останніх чотирьох цифр, зображених на передній (лицьовій) стороні банківської картки (Клієнт має право закреслити або приховати за допомогою будь-яких технічних засобів проміжні цифри банківської картки).

7.9. Якщо митним органом під час митного оформлення буде виявлено, що відправлення містить предмети, заборонені до пересилання в Україну, а також у разі неподання Клієнтом в повному обсязі документів та відомостей, необхідних для митного оформлення, Виконавець інформує Клієнта по e-mail або телефону про неможливість здійснення доставки такого відправлення.

7.10. Клієнт погоджується з тим, що нижче вказані дії свідчать про відмову Клієнта від права власності на відправлення Клієнта на користь Виконавця згідно ст. 347 Цивільного Кодексу України, а також з тим, що Клієнт не має жодних претензій до Виконавця, якщо відправлення Клієнта не пройшло митне оформлення та у відповідності до чинного митного законодавства України було повернуто відправнику в результаті наступних дій чи бездіяльності Клієнта:

  • Клієнт відмовився від послуг митного оформлення;
  • Клієнтом не вчинено дій, які необхідні для здійснення митного оформлення (не надано документи, надано не повний комплект документів, тощо);
  • З Клієнтом відсутній зв’язок протягом строку, що надається для митного оформлення;
  • У відправленні Клієнта виявлено товар, заборонений до ввезення на територію України згідно цих Умов та чинного законодавства України.

У відповідності до вищезазначеного Виконавець не несе відповідальність за збереження відправлення та має право розпорядитися невитребуваним відправленням на власний розсуд, зокрема з метою покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг.

7.11. Клієнт, у разі відмови в митному оформленні, інформує Виконавця щодо розпорядженням таким відправлення:

- утилізувати відправлення за рахунок Клієнта.

7.12. У випадку ненадання інформації Клієнтом протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його повідомлення, Виконавець має право самостійно розпорядитися відправленням одним із зазначених вище способів.

 

8. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ

8.1. Клієнт має можливість відстежити відправлення в будь-який момент часу в особистому кабінеті на Сайті.

 

9. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку розгляду претензій, в т. ч. з метою визначення підстав, порядку та розміру відшкодування збитків Клієнту:

9.1.1. При міжнародному повітряному перевезенні застосовуються положення:

- Конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня 1929 року (Варшавська конвенція), зі змінами та доповненнями;

- Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28 травня 1999 року (Монреальська конвенція), зі змінами та доповненнями.

При застосуванні конвенцій, положення Монреальської конвенції мають переважну силу над положеннями Варшавської конвенції.

9.1.2. При міжнародному автомобільному перевезенні застосовуються положення Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, підписаної в Женеві 19 травня 1956 року (Женевська конвенція).

9.1.3. У випадку змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково автомобільним транспортом, положення конвенцій, визначених підпунктами 9.1.1., 9.1.2., застосовуються у відповідності до виду перевезення з урахуванням передбачених конвенціями особливостей.

9.1.4. Якщо положення однієї з конвенцій, визначених підпунктами 9.1.1., 9.1.2., не застосовуються, Виконавець та Клієнт керуватимуться нормами відповідного національного законодавства.

9.2. Про усі подані претензії Виконавець має повідомлятися письмово у найкоротші строки:

9.2.1. При міжнародному повітряному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження відправлення, претензія надсилається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання відправлення.

9.2.2. При міжнародному автомобільному перевезенні, у випадку втрати або пошкодження відправлення, за умови, що такі втрата або пошкодження є очевидними, претензія пред’являється в момент прийняття відправлення, а у випадку, коли втрата або пошкодження не є очевидними - не пізніше семи днів від дня отримання відправлення, виключаючи недільні та святкові дні.

9.2.3. Претензії, що стосуються термінів доставки як при міжнародному повітряному так і при міжнародному автомобільному перевезенні, надсилаються не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дня з дати, коли відправлення передано у розпорядження Клієнта.

9.3. Претензія подається в паперовій формі та має обов’язково містити наступні дані: дата складання; номери міжнародних-експрес накладних , за якими подаються претензійні вимоги; детальні причини подачі претензії (об’єми пошкоджень та/або втрат, підміна) по кожній з міжнародній-експрес накладній, розмір претензійних вимог, підпис Клієнта. Разом з претензією Клієнт надає інвойс та банківську виписку (з печаткою банку) на підтвердження вартості та оплати Товару. Виконавець має право запросити у Клієнта інші документи, що потрібні для розгляду претензії.  

9.4. Відповідальність Виконавця:

9.4.1. Межі відповідальності Виконавця.

9.4.1.1. Виконавець несе відповідальність за повну або часткову втрату відправлення або за його пошкодження, які сталися з моменту надходження відправлення на склад в країні Продавця до прийняття Клієнтом. Пошкодження або втрата відправлення повинні бути підтверджені в порядку, передбаченим Публічним договором та Умовами.

Статус доставки відправлення, що надається кур’єрськими (поштовими) службами в країні Продавця не підтверджує факт надходження (доставки) на склад в країні Продавця.

9.4.1.2. У разі повної втрати або пошкодження відправлення з вини Виконавця, Виконавець повертає Клієнту суму, що дорівнює його оголошеній вартості, яку Клієнт повідомляє Виконавцю, реєструючи відправлення на сайті, але не більше фактичної вартості відправлення, зазначеної в інвойсі. У разі повної компенсації оголошеної вартості за пошкоджене відправлення, Клієнт повертає Виконавцю відправлення, за яке було отримано компенсацію.

9.4.1.3. У разі часткової втрати або пошкодження відправлення з вини Виконавця, Виконавець повертає Клієнту відповідну частину оголошеної вартості відправлення.

9.4.1.4. Максимальна сума відшкодування становить 10 000 Євро за відправлення. При цьому відповідальність Виконавцем за затримку не може перевищувати розміру провізної плати.

9.4.1.5. Вартість Товару, що підлягає компенсації, розраховується в гривнях за курсом НБУ на дату прибуття відправлення на склад Виконавця.

9.4.1.6. Не дивлячись на умови підпунктів 9.4.1.2.-9.4.1.4., якщо, відповідно до підпунктів 9.1.1.-9.1.4., до регулювання відносин застосовуються положення однієї з конвенцій - відповідальність Виконавця встановлюється та обмежується положеннями відповідної конвенції.

9.4.2. Крім випадків, коли положення конвенцій, визначених підпунктами 9.1.1., 9.1.2., або норми відповідного національного законодавства, згідно підпункту 9.1.4., вимагають іншого, Виконавець не несе відповідальності:

- за пошкодження відправлення без упаковки або в упаковці, що не забезпечує його цілісності чи не відповідає особливостям відправлення;

- за цілісність, збереженість (схоронність) відправлення або його нестачу у випадку, якщо відправлення передається Клієнту в цілій/неушкодженій упаковці, а також, якщо виявлені пошкодження упаковки не збігаються з пошкодженнями відправлення;

- за дотримання температурного режиму під час транспортування відправлення;

- за такі збитки як: витрати на альтеративне транспортування, втрата прибутку, моральна шкода, втрата комерційних можливостей або доходу, що були завдані внаслідок невикористання відправлення у зв’язку з будь-якою його втратою, пошкодженням або затримкою доставки;

- якщо втрата вантажу, його пошкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій, та/або інструкцій Клієнта;

- за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його службовці та агенти вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього чи для них було неможливо вжити таких заходів;

- у випадку донарахування Клієнту після митного оформлення відправлення та випуску відправлення під певний митний режим митних зборів, податків (у зв’язку зі зміною ставок мита, митних зборів та розмірів інших митних платежів, вимог нормативних документів та з інших підстав), а також у разі застосування до Клієнта сум фінансових санкцій у зв’язку із несвоєчасною оплатою вказаних податків, митних зборів та платежів;

- за збитки, понесенні Клієнтом до чи після митного оформлення відправлення, зокрема у разі виявлення після митного оформлення митним органом недобору митних податків та зборів, а також у разі ненадання Клієнтом у повному обсязі документів та відомостей, необхідних для митного оформлення;

- за виявлення митним органом випадків здійснення Клієнтом контрабанди і інших злочинів у сфері митної справи, а також порушення митних правил, у тому числі при перевірці його фінансово- господарської діяльності, і повідомлення ним свідомо недостовірних відомостей при оформленні митних або інших документів;

- якщо вміст відправлення складався з будь–яких заборонених предметів, навіть якщо Виконавець помилково прийняв таке відправлення;

- за відмову від сплати будь-яких незаконних платежів на користь Клієнта;

- за дії чи бездіяльність Клієнта, які порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України до, під час чи після митного оформлення;

- за відмову у наданні послуг стосовно певних відправлень Клієнта або стосовно усіх відправлень Клієнта у випадку ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом всіх необхідних документів для митного оформлення, надання Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, виявлення порушення законодавства України та/або іншого застосовного законодавства з боку Клієнта, а також у разі, коли у Виконавця є достатні підстави вважати, що дії або бездіяльність Клієнта не відповідають законодавству, можуть привести до кримінальної або інших видів відповідальності, передбачених законодавством України та/або іншим застосовним законодавством;

- за товари, придбані Клієнтом (їх якість, комплектацію, відповідність заявленим Продавцем характеристикам і т.д.);

- за терміни доставки відправлення / товару від Продавця на склад в країні Продавця;

- за збереження і доставку відправлення, в разі якщо Клієнт та/або Продавець вказав неповну або недостовірну інформацію: відсутній опис Товару, не зазначена або свідомо занижена вартість товару, адреса складу в країні Продавця вказано неправильно, з помилкою або зазначений не повністю, будь то з вини Клієнта або Продавця, і т. д.

- за дії митних органів України та країни Продавця або інших уповноважених органів у випадках порушення Клієнтом умов Публічного договору та/або Умову;

- у випадку нарахування Клієнту митних податків, зборів за результатами підсумовування вартості товарів згідно п. 7.5.

- за терміни доставки відправлень, а також нарахування Клієнту митних податків / зборів країною призначення, якщо адреса доставки, надана Виконавцем, не збігається з країною місцезнаходження (фізична або юридична адреса) Продавця у якого Клієнт придбав товар. Всі витрати, пов’язані з доставкою відправлення до одного зі складів Виконавця, які зазначені в п. 3.4 Умов, повністю покладається на Клієнта.

 

9.4.3. Відповідальність Виконавця за збереження відправлення припиняється з моменту його видачі Клієнту.

9.5. Відповідальність Клієнта:

9.5.1. Клієнт відповідає за всі негативні наслідки (розбиття відправлення, поломку, деформацію та ін.) у разі використання Продавцем неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам та вимогам до упаковки відправлення) та відсутності спеціального маркування.

9.5.2. У випадку, якщо передане Продавцем відправлення містило отруйні, радіоактивні чи хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки, Клієнт несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з в відправленням Клієнта.

9.5.3. У разі застосування до Виконавця або до його посадових осіб фінансових санкцій, штрафів, інших видів фінансової відповідальності, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України, у зв’язку з наданням Клієнтом неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійснення інших порушень з боку Клієнта, а також у зв’язку з несвоєчасним наданням Клієнтом необхідних для декларування документів та інформації, Клієнт несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу у розмірі суми, що дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця, або сумі штрафу, накладеного на посадову особу Виконавця, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або його посадових осіб.

9.6. Якщо під час видачі відправлення Сторонами буде виявлено пошкоджене відправлення або відправлення, якого не вистачає в цілій (неушкодженій) упаковці, відповідальність за будь-які пошкодження, нестачу або відсутність вмісту відправлення всередині упаковки покладається на Продавця та/або Клієнта.

 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

10.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади, технічні збої в системі Продавця/Виконавця та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

10.3. Під значним пониженням або підвищенням температури розуміється фактичне зниження або підвищення температури повітря в навколишньому середовищі до такої температури, за якої транспортування відправлення, що перебуває на складі, у вантажному відсіку транспортного засобу Виконавця або залученої ним до транспортування третьої особи, псується, деформується, пошкоджується, змінює свої властивості та якості або знищується.

10.4. Форс-мажорні обставини за бажанням Сторони повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою або компетентним для кожного випадку державним органом.

10.5. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ «НП ГЛОБАЛ»

Україна, 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103

код  ЄДРПОУ 38130410

Директор Беневитський Ю.А.

Інші категорії питань

Як користуватися платформою Nova Poshta Shopping?

Показати всі

Як замовляти в закордонних інтернет-магазинах?

Показати всі

Інше

Показати всі

Даруємо 150 грн для нових клієнтів!

Реєструйся та отримай промокод миттєво