Публічний договір приєднання, умови надання послуг та Приватність

УМОВИ ПРОГРАМИ «Купуй глобально» (далі – Умови)

ред. від 14.10.2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Бонуси – одиниці виміру винагороди, які отримує Учасник при виконанні умов Програми. Конвертуються згідно умов Програми.

1.2. Винагорода – право Учасника на придбання Послуг Організатора за спеціальною ціною, згідно умов Програми.

1.3. Відправлення - належним чином упаковані міжнародні експрес-відправлення з товарним вкладенням (крім відправлень, заборонених до транспортування Організатором, законодавством України та країни Продавця), які приймаються від Продавців, обробляються і пересилаються Організатором на замовлення Учасника будь-яким видом транспорту.

1.4. Організатор Програми – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова пошта Глобал» (скорочене найменування: ТОВ «НП ГЛОБАЛ»), місцезнаходження: Україна, 03026, Київ, Столичне шосе, 103 код ЄДРПОУ 38130410. Організатор володіє електронною базою даних яка зберігає інформацію про Учасників, історію придбання Послуг Організатора.

1.5. Персональний рахунок -  сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора на якому накопичуються та зберігаються бонуси, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Учасника за придбання Послуг Організатора.

1.6. Послуги Організатора (далі по тексту також згадуються, як сервіс NP Shopping) – послуги з організації і здійснення міжнародної експрес-доставки Товару, придбаного Учасником у Продавця в Україну. Порядок надання Послуг Організатора регулюється Публічним договором приєднання про надання послуг з міжнародної експрес-доставки (далі - Публічний договір приєднання) та Умовами надання послуг Nova Poshta Shopping (далі - Умови), що розміщені веб-сайті https://air.nova.global.

1.7. Програма «Купуй глобально» (далі – Програма) – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість накопичувати Бонуси та отримувати винагороди за придбання Послуг Організатора.

1.8. Продавець - будь-яка фізична або юридична особа, що знаходиться за територією країни Організатора та пропонує до придбання Товари в інтернет-магазинах і забезпечує їх доставку по території країни Продавця.

1.9. Товар - матеріальний об’єкт, придбаний Учасником у Продавця.

1.10. Учасник програми – дієздатна фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації у сервісі NP Shopping за посиланням https://air.nova.global (далі – Сайт).

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ У ПРОГРАМІ

2.1. Після реєстрації на сайті https://npshopping.com особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму та пройшла реєстрацію автоматично стає учасником Програми.

2.2. Учасник несе відповідальність за достовірність і актуальність наданих даних.

 

3. ВИНАГОРОДИ

Беручи участь в Програмі, Учасник програми отримує наступні винагороди:

3.1. Нарахування бонусу, які можна використати для зменшення вартості доставки відправлень сервісом NP Shopping.

 

4. НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БОНУСІВ

4.1. У рамках дії Програми, Учаснику нараховуються бонус за кожне отримане відправлення з використанням сервісу NP Shopping, Організатор нараховує Учаснику програми на персональний рахунок кількість бонусів, що еквівалентні  5 грн. за кожні повні 0,5 кг тарифікованої ваги отриманого відправлення.

4.2. Нарахування бонусу здійснюється після отримання відправлення Учасником. Бонуси стають доступними для використання Учасником впродовж однієї доби після зарахування.

4.3. Організатор має право вносити корективи щодо кількості Бонусів на рахунку Учасника за умови технічно-помилкового нарахування або списання Бонусу тощо.

4.4. Організатор має право списати (анулювати) повністю/частково Бонуси на рахунку Учасника у випадку порушення Умов та / або Публічного договору приєднання. Списання (анулювання) Бонусу на рахунку Учасника може здійснюватися Організатором необмежену кількість разів.

4.5. Учасник програми самостійно слідкує за залишком бонусу в особистому кабінеті на Сайті  та при виявленні розбіжностей звертається до представника Організатора 0 800 500 609.

4.6. Для використання бонусу при реєстрації нового відправлення в сервісі NP Shopping необхідно обрати кількість бонусів, які будуть використані.

Порядок використання та списання бонусів:

  1. При реєстрації нового відправлення в сервісі NP Shopping необхідно обрати кількість бонусів, які будуть використані.
  2. Після отримання відправлення Організатором на складі в країні Продавця визначається вага відправлення та відповідно вартість Послуг Організатора в валюті країни Продавця згідно тарифів, зазначених в Публічному договорі приєднання.
  3. Після визначення ваги відправлення та вартості Послуг Організатора відбувається автоматичне списання бонусів, у кількості, зазначеній Учасником в момент реєстрації відправлення.
  4. Бонуси віднімаються від Вартості Послуг Організатора, конвертованої у національну валюту України – гривню, по курсу Національного Банку України.
  5. Крок списання бонусів – 5 грн.

4.7. Максимальна кількість бонусів, що може бути списана з рахунку Учасника протягом календарної доби – не обмежена.  Допускається як повна, так і часткова оплата послуг бонусами.

4.8. Учасник має право на отримання знижки, якщо на момент оплати така знижка встановлена Організатором.

4.9. Учасник не має права на отримання знижки у випадку його відмови від участі у Програмі.

4.10. Якщо Учасник не використовує накопчений бонус протягом 12 місяців з моменту останнього списання, то він вважається протермінованим та може бути анульованим.

4.11. Бонуси накопичуються на рахунку та не можуть бути додані до Бонусів інших Учасників Програми, не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті, не є товаром, в тому числі нематеріальним активом.

4.12. Додатковий бонус для Учасників може нараховуватися під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій, що проводяться Організатором самостійно та/або спільно з партнерами.

 

5. ІНШІ УМОВИ ПРОГРАМИ

5.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов, та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.2. Організатор Програми залишає за собою всі права, у тому числі припинення/зміну/доповнення даних Умов в односторонньому порядку. Сповіщення Учасників програми про такі зміни здійснюється шляхом оновлення цих Умов. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Умов. Організатор не несе відповідальність в разі, якщо Учасник програми не буде ознайомлений з такими змінами/доповненнями.

5.3. Учасник надає Організатору право надсилати йому інформацію про Програму особистого або загального характеру, спеціальні пропозиції та новини за допомогою електронної пошти, SMS-повідомлень або телефонного зв’язку.

5.4. Беручи участь у Програмі, Учасник, як суб‘єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів про захист персональних даних і надає згоду Організатору (ТОВ «НП ГЛОБАЛ») як власнику бази персональних даних на обробку відомостей про нього у порядку та на умовах, визначених Публічним договором приєднання та Умовами.

5.5. Організатор залишає за собою право надавати відповіді по всіх спірних питаннях на звернення Учасників впродовж 30 днів.

Інші категорії питань

Митні платежі

Показати всі

Програма лояльності

Обмеження доставки

Даруємо 150 грн для нових клієнтів!

Реєструйся та отримай промокод миттєво